Első találkozás

Első alkalommal  egy beszélgetés keretében megbeszéljük az adott problémát, meghatározzuk mi a cél. Amennyiben a mozgásterápia hasznos a célkitűzés szempontjából, akkor megkezdődhet az állapotfelmérés. 

Felmérés

Egy részletes anamzézissel kezdődik a felmérés, mely az idegrendszer rendezetlenségét vizsgálja elsősorban. Majd a felmérés kiterjed többek között: 

 • az érzékszervek épségére
 • a jó ceruzafogásra
 • az elemi mozgások összerendezettségére
 • az egyensúlyérzékre
 • a pontos finommozgások
 • a keresztcsatornák működése
 • a testséma kialakulása
 • a kéz, láb, fül, és szemdominancia meghatározása
 • szemmozgások koordináltsága
 • térérzékelés, térirányok felismerése
 • reprodukáló képesség
 • soralkotás képessége
 • szem-kéz koordináció
 • iránykövetés képessége
 • biztos alak- háttér megkülönböztetés
 • alak-forma-szín és nagyságállandóság
 • Gestalt látás
 • azonosság-különbözőség felismerése
 • analizáló-szintetizáló képesség
 • általános tájékozottság
 • beszédkészség
 • gondolkodás
 • emlékezet
 • figyelem
 • feladattudat
 • kudarctűrés
 • felnőttekhez való viszonyra. 

Gyakorlat

A felmérést követően 8-13 mozgásos feladatból álló gyakorlatsor kidolgozása következik, melyet betanítás után minden nap, rendszeresen otthon kell végeznie a gyermeknek. A mozgássort megmutatom, igény esetén kis videós segítséget is biztosítok mellé, hogy minél könnyebb legyen az otthoni gyakorlás. A feladatok egymásra épülnek, az egyszerűbbtől haladunk a bonyolultabb felé. Ezután 4-6 hetente egy újabb konzultáció keretében egyszeri találkozás szükséges, ahol a gyermek fejlődési ütemének megfelelően módosítom a gyakorlatokat. 

Az otthoni gyakorlás minden nap kb. 20-30 percet vesz igénybe. 

A konzultációk számát nehéz előre megjósolni, hiszen mindenki a saját ütemében tud előre haladni, de általában 1 év, ami szükséges ahhoz, hogy egy gyermek állapotában pozitív változás álljon be. 

Kiknek ajánlott? 

A fejlesztés már egészen kicsiknél is alkalmazható, átlagosan nagy csoportos óvodás kortól és akár felnőttkorban is lehetséges az ezen irányú fejlesztés. Ami nagyon fontos, hogy mind a szülő, mind a gyermek együttműködésére szükség lesz az eredményességhez.