Korai fejlesztés (0-4 éves korig)

A BKFK-SEED Fejlődési Skála, amivel a korai fejlesztésben dolgozom, közel 30 éves vizsgálati tapasztalatok alapján átdolgozott, a diagnosztikai munkát és a fejlesztő foglalkozások megtervezését is egyaránt támogató vizsgálati eljárás. A skála a gyermekek legfőbb tevékenységéből a játékból kiindulva térképezi fel a képességek egyéni struktúráját, segítve ezzel a tervezés és a fejlesztő folyamat megvalósulását. 

A BKFK SEED Fejlődési Skálával (Sewall Early Educational Development Scale) 0-4 éves korig mérem a csecsemők és a gyermekek adaptációs, pszichomotoros képességeit. A skála alkotói több intelligencia teszt részleteit, feladatait alkalmazták egy fejlődési skálában annak érdekékben, hogy a gyermekek képességeit körvonalazni tudják. A gyermek korosztályának megfelelően, erősségeit és gyengébb képességeit is feltérképezni képes, ezzel határozza meg a fejlettségi szintet, valamint a képességek struktúráját. 

A skála  6 fejlődési területet vizsgál: 

  • nagymozgás
  • finommozgás
  • beszéd és nyelv
  • adaptáció, gondolkodás
  • szociális-érzelmi fejlődés
  • önellátás képessége

A játékos próbák egy-egy életkor érdeklődési köréhez közel állóak. Eredményre jutok azokkal a gyermekekkel is, akik aktivitásuk fokozottsága miatt, vagy érdeklődésük beszűkülése okán nem minden feladatra nyitottak. A feladatok sorrendje nincs meghatározva, bármikor, amikor a gyermek érdeklődését felkeltette, elvégezhetem a próbát az adott eszközzel. 

Pozitívuma, hogy maga a teszt viszonylag rövid időt vesz igénybe. Az időfaktor természetesen a gyermek életkorával, fejlettségi szintjével összefügg. 

Előnye a vizsgálatnak, ha a szülő jelen van. Nem csak a gyermek biztonságérzete miatt van erre szükség, hiszen biztonságban jobban teljesítenek a gyermekek, hanem azért is, mert a szülő tapasztalatai is fontos információ értékkel bírnak. 

A kiértékelés során a szülővel megbeszélem a megfigyelések eredményét és amennyiben szükséges komplex terápiát javaslok akár több szakember bevonásával.