Legfontosabb alkalmazási területek

Tanulási nehézségek problémakörébe tartozó területek: 
 • olvasási nehézség (Dyslexia)
 • írással kapcsolatos nehézség (Dysgraphia)
 • matematikai nehézség (Dyscalkulia)
 • Észlelés zavara: látás, hallás, mozgás, tapintás
 • Figyelem és koncentráció zavarai
 • Lemaradt mozgásfejlődés
 • Térérzékelés zavara, nehéz tájékozódás
 • Ügyetlen finommotorika
 • Bizonytalan kézdominancia
 • Megkésett beszédfejlődés, súlyos beszédhibák
 • Beilleszkedési nehézségek
 • Enyhe fokú értelmi fogyatékossággal élő gyermek
 • ADHD

A módszer lényege, hogy komplex egyéni felmérés alapján összeállítok a gyermek számára egy fejlesztő feladatsort, melyet megtanítok a szülőknek is, így képessé válnak a mindennapokban aktívan segíteni gyermeküknek a fejlődésben. A feladatsor kiegészülhet különböző, könnyen kivitelezhető stresszoldó feladatokkal is. Eszközigénye nagyon minimális és a főbb pedagógiai elvekhez igazodik. (mint pl. a fokozatosság és a rendszeresség elve) Legtöbbször látványos a fejlődés a rajzkészség, beszédkészség, helyesírás, olvasás, matematika területén. Kevésbé látványos, de határozott fejlődést tapasztalunk az érzelmi kiegyensúlyozottság és a figyelem területén. Szorosabb érzelmi kötődés alakul ki a gyakorlatok által a szülővel (ringatás) is. 

Ellenjavallat

A mozgásterápiának ellenjavallata nincs, bármilyen más fejlesztő eljárással kombinálható!